Algemene voorwaarden

1. Identiteit verkoper 

Vof Marenzo, Witherenstraat 5, 2490 Te Balen

2. Toepassing

Elke bestelling van de koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarde.

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief Btw, exclusief verzendkosten. Prijzen zijn zoals op het moment van bestelling. Marenzo VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website.

4. Leveringen

De vermelde leveringstijden zijn indicatief en niet binden. Vertragingen in leveringen kunnen geen aanleidingen geven tot het verbreken van de koopovereenkomst of betaling van een schadevergoeding aan de koper.
Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en zullen  extra kosten ten laste van de koper zijn. Na ontvangst van bestelling wordt de bestelling binnen 2 werkdagen verstuurd.

5. Betalingen

Betalingen dienen direct bij bestelling te worden voldaan. Indien de betaling niet direct voldaan wordt is er het risico dat de goederen bij ontvangst van betaling niet meer op voorraad zijn. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

6. Zichttermijn / Herroepingsrecht 

De koper heeft het recht om binnen de periode van 14 werkdagen de goederen te retourneren zonder opgaaf van reden. De koper zal Marenzo-stoffen op de hoogte moeten stellen van het retourneren van de goederen en is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de verzending. Alle goederen moeten zich in originele staat bevinden. Zodra de goederen door Marenzo in goede staat zijn terugontvangen zal deze de betaling terug storten binnen de 30 dagen.Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Turnhout is exclusief bevoegd.

Afdrukken